January 7th, 2011

Zbiory NAC


Opis obrazu: Przedstawiciele władz i organizacji społecznych Rumunii w otoczeniu witających ich osób. Widoczni m.in.: prefekt Czerniowic Vantu z małżonką, prof. Hacman z małżonką, prof. Grigori Nandris, prof. Teodor Bałan, Konsul Polski w Czerniowcach Marian Uzdowski, redaktor Knauff z Czerniowic, starosta Józef Krzyżanowski i delegat Towarzystwa Przyjaciół Rumunii hr. Kozibrodzki.